Ghen với người mới của chồng cũ, vì sao trái tim lại loạn nhịp lần nữa?

7231 Views
13-11-2021
Chồng cũ chia sẻ hình ảnh đi du lịch cùng công ty, anh bá vai bá cổ các cô gái trẻ đẹp, tôi phừng phừng lửa giận.