Sáu tác giả thuộc gia đình đa văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc cùng chia sẻ về Hàn Quốc qua sách cẩm nang

2400 Views
25-10-2019
Sáng nay, buổi ra mắt dự án và ấn phẩm cùng tên Thẳng tiến Korea đã diễn ra thành công tại khách sạn Rex Saigon. Quyển sách được dịch thuật bởi sáu tác giả là những người Việt Nam sống tại những gia đình đa văn hoá ở Hàn Quốc, giúp người Việt hiểu rõ hơn về sự giao thương cả hai nền văn hoá đầy bản sắc phương Đông.