Ra mắt ấn phẩm cập nhật những xu hướng và mô hình kinh doanh mới nhất của báo chí toàn cầu

2397 Views
09-07-2020
Mới đây,Thông tấn xã Việt Nam chính thức ra mắt Báo cáo toàn cầu về Đổi mới Sáng tạo trong Báo chí 2020-2021 cuốn cẩm nang hữu ích dành cho các lãnh đạo, quản lý, các phóng viên, biên tập viên, cũng như những người làm truyền thông doanh nghiệp để thích ứng với môi trường báo chí đang thay đổi nhanh chóng.