Manulife kỷ niệm 23 năm đồng hành cùng tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam

9781 Views
13-06-2022
Manulife Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu 23 năm đồng hành cùng sức khỏe của người Việt và sự phồn thịnh của nền kinh tế. Đây cũng là cơ hội để Công ty tái khẳng định cam kết cùng xây dựng một tương lai bền vững hơn cho tất cả mọi người.