Khi thời gian của bạn có giá trị, những thứ miễn phí đều lãng phí thời gian, vì sao?

4355 Views
24-11-2021
Cách tư duy về thời gian quyết định mức độ giàu có của bạn. Hiện nay có rất nhiều sản phảm được quảng cáo là miễn phí. Nhưng liệu có thật là chúng ta không mất gì khi sử dụng những sản phẩm miễn phí không?