Tiếp tục trải nghiệm lễ Hari Raya Aidilfitri đậm đà bản sắc Malaysia tại Thành Phố Hồ Chí Minh

18173 Views
05-05-2024
Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) tại Việt Nam đã tham dự Hari Raya Open House (tạm dịch: Tiệc mở cửa đón khách vào ngày lễ Hari Raya), được tổ chức bởi Tổng lãnh sự quán Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4/5/2024 mới đây.

Trải nghiệm Tiệc mở cửa đón khách vào ngày lễ Hari Raya đậm đà bản sắc Malaysia tại Hà Nội

18183 Views
12-04-2024
Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) tại Việt Nam vừa tham dự Hari Raya Open House (tạm dịch: Tiệc mở cửa đón khách vào ngày lễ Hari Raya), được tổ chức bởi Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội.