Vì sao ngày đôi thường được chọn cho các lễ hội mua sắm lớn?

8034 Views
11-11-2021
Ở nhiều nước châu Á bao gồm cả Việt Nam, các sàn thương mại điện tử thường chọn những ngày đôi như 10/10, 11/11, 12/12,... cho đợt khuyến mại lớn.