The Body Shop Việt Nam X H'Hen Niê: Cùng tạo nên hành trình mới cho quần áo cũ

39745 Views
04-03-2024
Chuỗi dự án vì cộng đồng The Body Shop kết hợp cùng Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2018 H’Hen Niê. Với mong muốn đóng góp và lan tỏa nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.