Làm lơ khi bạn bè ngoại tình là luật chơi của người lớn?

36510 Views
12-07-2022
Bạn tôi có lần cảnh báo: "Nếu cứ áp dụng luật chơi này, có ngày chồng tôi ngoại tình, sẽ không ai nói cho tôi biết”.