Khán giả thích thú với những ví đựng thẻ tái chế từ màn chiếu cũ tiêu chí ESG của doanh nghiệp

18267 Views
28-03-2024
Chỉ trong thời gian ngắn, ví đựng thẻ tái chế từ màn chiếu cũ của CGV Việt Nam đã thu hút sự chú ý của giới trẻ vì ý tưởng tận dụng các vật liệu cũ từ rạp phim vô cùng độc đáo.