Chia tay tình bạn còn khó khăn hơn cả tình yêu?

41789 Views
20-02-2023
Bạn bè đến và đi, nhưng đôi khi những cuộc chia ly này còn đau đớn hơn cả một tình yêu.

Cho bạn mượn tiền là mất cả bạn lẫn tiền!

34155 Views
06-09-2022
Chỉ cần một người mượn tiền mất uy tín sẽ khiến chúng ta không muốn cho ai mượn nữa.