Bạn đã nhận ra nguyên nhân nào khiến cho bạn mãi nghèo?

2518 Views
17-07-2020
Đôi khi không phải là vì bạn nên nghèo, mà là bởi tư duy của bạn nên có sự thay đổi.

Càng tối ưu hoạt động, càng có không gian nâng cao chất lượng cuộc sống!

2925 Views
11-05-2020
Theo Ma trận này, tất cả sự kiện và hoạt động của bạn đều có thể phân chia thành bốn cấp độ A, B, C và D. Nếu 90% thời gian một ngày chỉ dành cho những hoạt động loại C và D, năng lực tối ưu của bạn càng thấp, cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống càng giảm.