Cho bạn mượn tiền là mất cả bạn lẫn tiền!

26094 Views
06-09-2022
Chỉ cần một người mượn tiền mất uy tín sẽ khiến chúng ta không muốn cho ai mượn nữa.

Làm lơ khi bạn bè ngoại tình là luật chơi của người lớn?

33879 Views
12-07-2022
Bạn tôi có lần cảnh báo: "Nếu cứ áp dụng luật chơi này, có ngày chồng tôi ngoại tình, sẽ không ai nói cho tôi biết”.