Luôn nổ lực không ngừng chờ ngày nở hoa dù xuất thân không

15357 Views
02-07-2021
Sự khiêm nhường và thận trọng có giá trị nhất định của nó. Vì vậy, không phải tự dưng mà càng hiểu biết nhiều, người ta lại càng cảm thấy mình nhỏ bé.