Nghệ thuật giao tiếp hiệu quả cao giúp bạn đánh một nước cờ, thắng cả ván cờ

21141 Views
11-07-2021
Bạn càng có thể làm cho việc phê duyệt ý tưởng của mình dễ dàng như việc nhấn vào một cái nút, bạn càng có nhiều khả năng được bật đèn xanh.

Thiếu tiền đã sợ, nhưng thiếu mất 5 thứ vũ khí tinh thần còn đáng sợ gấp trăm lần

17988 Views
08-07-2021
Một người, thiếu tiền không đáng sợ, đáng sợ là thiếu mất năm thứ này.