Gợn sóng trong lòng khi người cũ xây tổ mới

2610 Views
11-12-2020
Khi người cũ có chồng mới/vợ mới thì sao nhỉ? Người cũ phải thành người dưng nước lã, thậm chí là kẻ thù hay phải qua lại, thành bạn bè mới đúng điệu?