Thế giới quan của người trưởng thành gói gọn trong một câu này!

2683 Views
26-11-2020
Trên đời này, thứ duy nhất chúng ta có thể thay đổi là bản thân.