Manulife Việt Nam ra mắt bộ thông tin cơ bản về hợp đồng bảo hiểm đơn giản và tiện lợi

7540 Views
26-07-2022
Bộ thông tin cơ bản về hợp đồng bảo hiểm nhằm khuyến khích khách hàng tăng cường tương tác với các giải pháp số hóa hiện có, đồng thời cung cấp một phiên bản thu nhỏ của bộ hợp đồng giấy nặng nề trước đây.