Cô Teen Trừ Tà: Phim học đường với nội dung rợn tóc gáy, Lương Huy và hot girl Dumi sánh đôi

5872 Views
09-08-2022
Cô Teen Trừ Tà mượn câu chuyện trừ tà để phản ánh những vấn đề học đường quen thuộc: bạo lực, gian lận, áp lực từ phụ huynh, tình cảm học đường bao gồm cả mặt sáng tối. Cô Teen Trừ Tà còn là lời cảnh tỉnh về sức ép vô hình mà học sinh đang phải chịu đựng trong xã hội hiện đại đầy rẫy sự vô tâm và khắc nghiệt.