Sau ly hôn, đâu là nền tảng cho sự vững vàng

30053 Views
27-07-2022
Hồi chưa ly hôn, tôi hay phán xét những phụ nữ ly hôn, hay những gia đình tan vỡ, mẹ không nuôi con… Giờ thì tôi cũng như thế, nên hiểu và rất thông cảm. Tôi yêu phiên bản bây giờ của mình.

Ly hôn xanh: Chỉ là không hợp làm vợ chồng?!

35015 Views
18-05-2022
“Là hôn nhân tự tan” - tôi thường đùa như thế khi ai hỏi đôi này, đôi kia vì sao lại ly hôn, lại chia tay.