Manulife Việt Nam ra mắt nền tảng học tập mới phục vụ 60.000 tư vấn viên tài chính

39310 Views
08-07-2022
ManuAcademy là sự kết hợp giáo dục, văn hóa và công nghệ. Nền tảng học tập này sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin phù hợp cho từng tư vấn viên tài chính ở các vị trí khác nhau.