Peony & Iris mang chất liệu thời trang hiếm được lưu giữ và phát triển vượt biên giới Việt Nam

2416 Views
19-05-2020
Thương hiệu thời trang ra đời dựa trên nền tảng dựa vào chất vải lụa đũi lâu đời tại Việt Nam, đến nay đã bước qua năm thứ sáu với những cải tiến mới mẻ để không thụt lùi với xu hướng.