Khôn khéo một chút, tay trắng cũng làm nên bạc tỷ!

2509 Views
02-12-2019
"Tiền bạc giống như thức ăn. Muốn đạt mục tiêu đề ra, chúng ta phải biết chừng mực và kiểm soát bản thân. Hầu hết mọi người đều không làm được điều này", Ashley Feinstein Gerstley cho biết.