Bảo tàng thời trang: Nơi lưu giữ những giá trị nghệ thuật đương đại bất biến của thời trang

7568 Views
22-11-2021
Mỗi bảo tàng thời trang trên thế giới là một minh chứng của trí tuệ tình yêu được lưu truyền qua năm tháng.