Ju Ji-hoon | Lối Sống Thành Thị | Thị Dân | Cosmolife

Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới: Bộ 5 poster quyền uy đầy tính sử thi

7006 Views
22-11-2017
Tinh thần chiến binh, mạnh mẽ được thể hiện qua poster các diễn viên chính trong bộ phim có kinh phí đầu tư lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn.