Leader TikTok Vietnam Gavin Nguyễn: “Làm Talent đã khó, làm Leader còn khó hơn”

26112 Views
15-04-2024
Leader 9X của TikTok Vietnam là gương mặt quen thuộc, truyền nhiều thông điệp tích cực cho giới trẻ.