Nestlé Việt Nam tổ chức cuộc thi Nhà Báo Với Nghệ Thuật Ẩm Thực

7546 Views
19-06-2017
Kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam thường niên, Nhà Báo Với Nghệ Thuật Ẩm Thực được tổ chức với chiến thắng giải Ẩm Thực Vàng thuộc về đội nhà báo toàn nam.