Tinder bổ sung tính năng Xác minh Ảnh bằng Video Selfie tăng cường an toàn hơm cho bạn

47871 Views
26-04-2023
Quy trình Xác minh Ảnh được nâng cấp để trở nên an toàn hơn và các thành viên có thể lựa chọn chỉ trò chuyện với những tài khoản đã xác minh ảnh.