Manulife Việt Nam ra mắt bộ thông tin cơ bản về hợp đồng bảo hiểm đơn giản và tiện lợi

7649 Views
26-07-2022
Bộ thông tin cơ bản về hợp đồng bảo hiểm nhằm khuyến khích khách hàng tăng cường tương tác với các giải pháp số hóa hiện có, đồng thời cung cấp một phiên bản thu nhỏ của bộ hợp đồng giấy nặng nề trước đây.

Manulife đầu tư vào mục tiêu cải thiện sức khỏe và hạnh phúc, thúc đẩy các cơ hội phát triển toàn diện và một tương lai bền vững tại Việt Nam

12609 Views
22-07-2022
Việt Nam mang đến những cơ hội to lớn cho ngành bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe. Manulife cam kết vào sự phát triển lâu dài của ngành, đầu tư vào nhân lực, dịch vụ, sản phẩm và các sáng kiến cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội cốt lõi, góp phần thu hẹp nhu cầu bảo vệ chưa được đáp ứng

Manulife Việt Nam ra mắt nền tảng học tập mới phục vụ 60.000 tư vấn viên tài chính

41454 Views
08-07-2022
ManuAcademy là sự kết hợp giáo dục, văn hóa và công nghệ. Nền tảng học tập này sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin phù hợp cho từng tư vấn viên tài chính ở các vị trí khác nhau.

Manulife Việt Nam cùng khách hàng trồng rừng hướng tới một tương lai bền vững

12637 Views
27-06-2022
Thực hiện cam kết tham gia chống biến đổi khí hậu, Manulife Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm bảo tồn thiên nhiên GAIA, tiếp tục mang đến những chiến dịch sáng tạo đồng hành cùng khách hàng nhằm thúc đẩy một tương lai bền vững cho người dân Việt Nam.

Manulife kỷ niệm 23 năm đồng hành cùng tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam

9781 Views
13-06-2022
Manulife Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu 23 năm đồng hành cùng sức khỏe của người Việt và sự phồn thịnh của nền kinh tế. Đây cũng là cơ hội để Công ty tái khẳng định cam kết cùng xây dựng một tương lai bền vững hơn cho tất cả mọi người.